PROGRAMMEERIMINE JA TARKVARAKIRJASTAMINE

Oman programmeerijana kogemusi üle kümne aasta ja 2016 a. sügisest olen oma teadmisi värskendamas Tallinna Ülikoolis (HK, rakendusinformaatika 2016-2019).

Suhteliselt pädevana tunnen kirjutades PHP's ja Ruby on Rails'is aga igapäevaselt puutun kokku ka selliste keeltega nagu CSS, jQuery, JavaScritp, C++, Visual Basic (sh. VB makrod nt. MS Excelis).

Enda tugevamaks küljeks pean oskust aimata ette klientide soove ja vajadusi, oman ettekujutust nende äriprotsessidest ja suudan luua kasutajasõbralike lahendusi.

TEHTUD TÖÖD

Kodulehed ja lahendused alates aastast 2001 aga list hetkel veel koostamisel...

Mida pakun?

ja mida oskan.

Mida olen loonud?

ja mille loomises osalenud.

Kes ma olen?

ja kontaktandmed.